Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYSTAWA WACŁAWA KUCZMY W GALERII FORUM

Zdjęcie ilustracyjne

W Galerii Forum Wydziału Sztuk Pięknych od 7 czerwca do 17 czerwca 2021 r. prezentowana jest wystawa doktorska w dyscyplinie sztuki piękne pt. „Realizmu formy w kontekście abstrakcji obrazu”  Wacława Kuczmy.

„Temat rozprawy jest wypadkową zainteresowań artysty, który pozornie ograniczył swoje rozważania do doświadczeń malarskich, jemu najbliższych. Jednak w moim przekonaniu to rozprawa, a raczej esej o rozumieniu głębokich sensów twórczości i poszukiwań istoty sztuki. W tym przypadku proces tworzenia dzieła doktorskiego nie stał się polem doświadczalnym, W. Kuczma spojrzał na problem z innej perspektywy, z oddalenia, w polemice z funkcjonującymi w teorii sztuki tezami. Forma  dla niego jest podstawą obrazowania, nośnikiem wszystkiego co fizyczne, wręcz absolutem.

Powstał zestaw 20 dzieł malarskich w których artysta zakodował swoje rozumienie sztuki, problem zawiesił między realnością a wyobraźnią, konkretem a abstrakcją. Rzeczywistość odbija się w jego dziełach, artysta wyposaża je w aktualne atrybuty zakodowane w abstrakcyjnych kształtach. Robi to konsekwentnie przywracając jakość wartość materii malarskiej, a także jakość i wartość refleksji intelektualnej.”

 Prof. Alicja Majewska, promotorka przewodu doktorskiego

pozostałe wiadomości