Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

KWALIFIKACJE DO WYSTAWY INTERNATIONAL MINI PRINT TRIENNIAL "INTAGLIO"

Zdjęcie ilustracyjne

Wykładowcy i tegoroczni absolwenci Katedry Grafiki zostali zakwalifikowani do wystawy pokonkursowej 2 International Mini Print Triennial "lntaglio" w Kijowie na Ukrainie. Nasz kraj reprezentują: Oksana Budna, Natalia Kwiatkowska, Izabela Stenka i Marek Zajko z Pracowni Wklęsłodruku Katedry Grafiki WSzP UMK w Toruniu. GRATULUJEMY!

 Na konkurs nadesłano prace 523 artystów w technikach metalowych z 42 krajów świata. Na wystawie będą prezentowane prace 141 grafików, w tym 15 z Polski.
Wernisaż Wystawy Pokonkursowej odbędzie się 4 września 2021 r. w Contemporary Arts Center “White World”, Kijów, 21a, Pushkinska Str., Ukraina.
 
Więcej informacji:

pozostałe wiadomości