Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

SZATNIA 04. GRUPA FRAKCJA

obrazek:

Od 12.04 do 30.04.2021 w Szatni prezentowany jest projekt OSIEM GWIAZDEK zrealizowany przez grupę Frakcja 8 marca 2021 roku. Wszystkie zamieszczane prace Frakcjonistek dostępne są pod linkiem https://www.facebook.com/frakcja/.

Pod ośmioma gwiazdkami kryje się zaszyfrowane hasło - MÓJ WYBÓR.

Osiem gwiazdek to także osiem Frakcjonistek. Każda z uczestniczek projektu losowała jedną literę hasła MÓJ WYBÓR. Poszczególne litery stały się tytułami indywidualnych wypowiedzi - wizualnych manifestów w formie krótkich filmów video czy animacji.

Roksana Kularska-Król - M

Monika Czarska - Ó

Beata Marcinkowska - J

Anka Leśniak - W

Alicja Kujawska - Y

Izabela Maciejewska -B

Marta Ostajewska - Ó

Aurelia Mandziuk - R

Hasło odkrywane było na stronie Frakcji na FB 8 marca. Co godzinę publikowany był film rozpoczynający się od wylosowanej litery. Wszystkie zamieszczane prace były niespodzianką aż do momentu publikacji, nawet dla samych Frakcjonistek.

https://www.facebook.com/frakcja/

Pomysłodawczynią projektu oraz autorką identyfikacji wizualnej projektu jest Monika Czarska.

Frakcja to międzypokoleniowa grupa artystek i teoretyczek sztuki założona w 2016 roku w Łodzi. Grupa działa przy stowarzyszeniu Sztuka i Dokumentacja. Frakcja zrzesza artystki działające indywidualnie w polu sztuki na pograniczu takich dziedzin jak sztuka instalacji, performance, video-art, malarstwo, rzeźba, BioArt czy research as art. Celem grupy jest popularyzacja sztuki tworzonej przez kobiety, zarówno poprzez wspólne wystawy członkiń grupy, jak i spotkania oraz dyskusje dotyczące obecności kobiet na polu sztuk wizualnych. Grupa ma charakter demokratyczny, nie posiada liderki, wszystkie decyzje podejmowane są wspólnie poprzez rozmowy i głosowania. Tematy interesujące członkinie grupy to m.in. problematyka feministyczna i działania w dialogu z konkretną przestrzenią.

BIOGRAFIE ARTYSTEK

Dr Monika Czarska. Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki i multimediów. Tworzy obiekty malarskie, instalacje i prace site-specific. W listopadzie 2018 roku z wyróżnieniem obroniła tytuł doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. W 2016 roku na 25 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie za obrazy "Yes" , "No" oraz "Maybe" otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina. Wykładowczyni Politechniki Łódzkiej.

Anka Leśniak. Artystka intermedialna, badaczka, wykładowczyni na Wydziale Rzeźby i Intermediów, katedrze Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie obroniła doktorat w roku 2016 i obecnie prowadzi II Pracownię Intermediów. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Brała udział w ponad 90 projektach i wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Twórczości (2011), stypendium Prezydent Miasta Łodzi dla Twórców i Animatorów Kultury (2015) Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (2016). Artystka na rezydencji Kultur- Kontakt w Wiedniu (2016). W 2019 została nagrodzona stypendium OeAD (Scholarships of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria). Autorka książki Invisible inVisible. Women disconnected from history. Site-specific artworks on abandoned buildings (Łódź: Stowarzyszenie Sztuka i Do-kumentacja, 2017). Autorka projektów: Body Printing, Top Models, Fading Traces, Zarejestrowane, Invisible inVisible, patRIOTki. Więcej na www.ankalesniak.pl

Dr hab. Aurelia Mandziuk-Zajączkowska. Artystka, kuratorka i animatorka sztuki. Absolwentka ASP w Łodzi. Jej twórczość nawiązywała do Arts and Crafts. W wyniku wielu doświadczeń i poszerzania obszarów poszukiwań, w swoich obecnych działaniach artystycznych używa dowolnych środków wyrazu, a kryterium ich doboru jest forma, którą buduję określony komunikat wizualny. Zajmuje się tkaniną, tworzy obiekty i instalacje z pogranicza wielu dziedzin sztuki. Jej prace prezentowano na 15. wystawach indywidualnych w Polsce i Niemczech oraz ponad 150 wystawach zbiorowych w Europie, USA i Azji. Inicjatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów artystycznych. Wieloletnia współredaktorka pisma "Text i Textile". Współzałożycielka i wieloletnia Prezes polskiego oddziału World Crafts Council. Założycielka i wieloletnia dyrektorka PATIO Centrum Sztuki w Łodzi. Współzałożycielka i Prezes Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja. Współzałożycielka i członkini grupy artystek Frakcja. Pracuje w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dr Beata Marcinkowska. Uprawia twórczość intermedialną, w której zajmuje się różnorodnymi aspektami życia współczesnego człowieka, jego tożsamości i przypisanych mu kulturowo cech. Realizuje własne projekty artystyczne - obiekty, instalacje. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz akcjach artystycznych, działaniach transmedialnych i site-specific w Polsce i zagranicą. Projektuje i prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. m.in. w roku 2017 zrealizowała autorski projekt "Przytul sztukę - warsztaty dla mamy z dzieckiem" w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi. Jest autorką publikacji, w tym podręczników i ćwiczeń do plastyki dla dzieci i młodzieży wydanych przez WSiP i Wydawnictwo Szkolne PWN. Pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych w ASP w Łodzi. Jest członkinią Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja, a także Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.

Dr Marta Ostajewska. Artystka, performerka, redaktorka naczelna magazynu artystyczno-naukowego „Powidoki” (wydawca ASP w Łodzi). Wykłada „Kulturę w działaniu” na AHE w Łodzi. W 2018 r. obroniła doktorat ze sztuk pięknych na ASP we Wrocławiu. Absolwentka ASP w Gandawie (Performance Art) oraz Filologii Polskiej (Teoria Kultury) na UŁ. Otrzymała stypendium z budżetu MKiDN oraz stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi (2014). Aktualnie pisze drugą pracę doktorską na UW (Wy-dział Artes Liberales). Zaangażowana w międzynarodowy projekt ENGHUM (Engaged Humanities in Europe (Twinning, Horyzont 2020) i COLING (Horyzont 2020). W 2019 roku spędziła pięć mie-sięcy na grancie w Smithsonian Institution w Waszyngtonie (USA).

Dr Roksana Kularska-Król. Artystka transmedialna, zajmuje się głównie malarstwem, wideo, performensem, instalacją. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi w roku 2007 otrzymując dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera. Dyplom nominowany do nagrody Najlepszy Dyplom Roku ASP w Łodzi. Doktorat obroniła na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi (2014) oraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017 i 2020). Uczestniczka wielu wystaw i projektów zbiorowych, a także indywidualnych.

Izabela Maciejewska. Artystka multimedialna, absolwentka ASP w Łodzi, dyplom w 2002 roku na Wydziale Edukacji Wizualnej. Ukończyła także łódzką Szkołę Filmową, dyplom w roku 2007 w pracowni Fotografii Kreacyjnej na Wydziale Operatorskim i Produkcji Filmowej. Zajmuje się instalacją, sztuką video, fotografią, rzeźbą, performance oraz szeroko pojętym rysunkiem i malarstwem. Finalistka i laureatka prestiżowych międzynarodowych konkursów m.in.: Arte Laguna Prize, w Arsenale Weneckim (2017); Celeste Prize, w Londynie (2017); Passion For Freedom, w Londynie (2014). Stypendystka MKiDN (2020). Uczestniczka ponad 150 wystaw i prezentacji indywidualnych oraz zbiorowych. Jej prace znajdują się w kolekcjach: Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, University of Southern California w Los Angeles, MoCA w Arsenale Weneckim, we Włoszech oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Więcej na www.izabelamaciejewska.art.pl

Dr Alicja Kujawska. Etnolożka i antropolożka kultury. Autorka programu "Antropologia wizualna dla etnologów" (w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi) i "Antropologia dizajnu" dla studentów kierunku projektowanie (Akademii Pedagogicznej w Krakowie). Współpracowała z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Centrum Sztuki Patio, World Crafts Council, pismem Text i Textil, Świetlicą Krytyki Politycznej. We współpracy z Zamkiem Cieszyn zainicjowała międzynarodowe warsztaty dla dizajnerów Wool Design in Carpa-thians. Inicjatorka polskiej edycji Art+Feminism dla Wikipedii. W pracach pokazywanych na wystawie indywidualnej i zbiorowych wykorzystuje haft, miękką rzeźbę, rysunek i ideę archiwum.

pozostałe wiadomości