Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

KOLEJNE WYSOKO PUNKTOWANE ARTYKUŁY

Zdjęcie ilustracyjne

Opublikowane zostały kolejne wysoko punktowane artykuły naukowe autorstwa pracowników naszego Wydziału. Gratulujemy!

 

Dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK, w "Coatings" vol. 11, no. 1, art.  no. 29/2021 opublikowała artykuł pt. "Surface and interface treatments on wooden artefacts: potentialities and limits of a non-invasive multi-tecvhnique study".

W "Fortes", vol. 11 no. 12/2020 ukazał się artykuł pt. "Aegean trees and timbers: dendrochronological survey of the island of Symi", autorstwa prof. dra hab. Tomasza Ważnego, dr Anastasii Christopoulou oraz mgr Barbary Gmińskiej-Nowak.

Mgr Barbara Gmińska-Nowak i prof. dr hab. Tomasz Ważny opublikowali także w "Sprawozdaniach Archeologicznych", t. 72, nr 2/2020 artykuł pt. "The cemetery of the Globular Amphora culture community at the Złota-Gajowizna site in the light of radiocarbon analysis and dendrochronology".

Artykuły uzyskały po 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Gratulujemy!

pozostałe wiadomości