Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

PENTAPOLIS - WYSTAWA W GALERII MUZ ON-LINE

Zdjęcie ilustracyjne

W toruńskiej Galerii Muz przy ul. Podmurnej 1/3 w Toruniu, prezentowana była wystawa realizowana w ramach projektu PENTAPOLIS przez Justynę Grzebieniewską-Wolską, Iwonę Szpak-Pawłowską, Annę Wójcicką, Annę Wysocką, Piotra Zaporowicza. Wernisaż (on-line) odbył się 12 marca 2021 r. o godz. 18.30. Można go oglądać na stronie https://www.youtube.com/watch?v=wIXp4BLV2Cc. Można również wysłuchać radiowego wywiadu z artystami https://www.radiopik.pl/121,2,w-aromacie-kultury. Zapraszamy!

KURATOR – ANNA WYSOCKA O WYSTAWIE PT. PRZESTRZEŃ PENTAPOLIS:

W kultowej toruńskiej Galerii Muz prezentujemy prace w ramach projektu PENTAPOLIS. Tym razem koncentrujemy się na rozumieniu i odczuwaniu przestrzeni, stąd tytuł ekspozycji. Zbiór naszych krótkich wypowiedzi pisanych zakłada próbę ujęcia tego „wieloprzestrzennego” pojęcia w indywidualne „ramy”. W efekcie otrzymujemy pięć „obrazów”, wchodzących w interakcje, kreujące dialog postaw artystycznych w kontekście wybranej, tym razem kameralnej przestrzeni wystawienniczej. Istotą wystawy są nasze, wewnętrzne przestrzenie, równie wieloaspektowe jak przestrzeń zewnętrzna. Ich cechą wspólną jest abstrakcyjność, istnienie w sferze wyobraźni i pojęć. Tworząc, nieustannie podtrzymujemy dialog naszych przestrzeni wewnętrznych z tą zewnętrzną, nadając mu różne oblicza. Te korelacje uobecniamy w dziełach. Wyznacznikiem kondycji sztuki współczesnej jest zanik definicji oraz w efekcie granic pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Potwierdzeniem tej sytuacji jest fakt, że jako pracownicy Katedry Malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK z nieskrępowaną wolnością korzystamy z wachlarza możliwości, jaki  oferuje nam sztuka. Wychodząc także poza granice malarstwa, wyraziście współtworzymy definicję przestrzeni. Proces ten jest bowiem otwarty, nie tylko w koncepcjach naukowo-filozoficznych, ale i w próbach jej określenia w kontekście sztuki.

Przestrzeń nie daje się jednoznacznie zdefiniować, gdyż podlegając kombinacjom na różnych obszarach badań, stała się tym, co także nieustannie podlega procesowi tworzenia.

 

ARTYŚCI, BIORĄCY UDZIAŁ W WYSTAWIE O PRZESTRZENI:

JUSTYNA GRZEBIENIOWSKA-WOLSKA

Przestrzeń tworzy taniec i taniec tworzy przestrzeń. Tak buduję obraz, by przestrzeń łączyła się nierozerwalnie z tematem obrazu. Przestrzeń to nie tło – to duchowe przeżycie, to coś co kreuje formę , nadaje znaczenie – to przestrzeń emocji.

IWONA SZPAK-PAWŁOWSKA

Przestrzeń, w kontekście zmienności świetlnej to wyzwanie...Zachowanie optymalnej harmonii kompozycji pracy, zarówno w świetle dziennym, jak i ultrafioletowym, jest moim celem. Materializowanie i dematerializowanie malarstwa kreuje mój autorski wyraz artystyczny.

ANNA WÓJCICKA

Przestrzeń jest dla mnie obszarem zjednoczenia. W niej mogę łączyć materię z duchowością, dotykać jednocześnie dwóch światów.

PIOTR ZAPOROWICZ

Mam świadomość, że żyję w przestrzeni ograniczonej – zmierzonej, wyliczonej (opisanej współrzędnymi x, y, z), której fizyczny punkt końcowy, zostanie zapisany na chińskim granicie. Jednocześnie w tym samym punkcie - oczy mojego serca - ujrzą nieskończoną przestrzeń, dobrego Ojca!!!

ANNA WYSOCKA

Przestrzeń utożsamiam z wolnością. Tworząc, uobecniam moją przestrzeń wewnętrzną.

O PROJEKCIE PENTAPOLIS:

Pentapolis to projekt zainicjowany przez Iwonę Szpak-Pawłowską, którego ideą jest integracja środowiska artystycznego, poprzez różnorodne podejście do materii sztuki, wyrażone przez pięciu artystów z Katedry Malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu.

Projekt zakłada stworzenie pięciu wystaw, zróżnicowanych pod względem dzieł i charakterystyki przestrzeni wystawienniczej. Dotychczas ekspozycje odbyły się w Getyndze, Kragujewcu i Grudziądzu.

Członkowie Pentapolis:  dr Justyna Grzebieniewska-Wolska, dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK, dr Anna Wójcicka, dr hab. Anna Wysocka, prof. UMK, dr Piotr Zaporowicz

pozostałe wiadomości