Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

PROJEKT "NAJLEPSZY DYPLOM – GRAFIKA. UCZEŃ I JEGO PROMOTOR 2019"

Zdjęcie ilustracyjne

Toruńscy dyplomanci i wykładowcy uczestniczą w ogólnopolskim projekcie "Najlepszy Dyplom – Grafika. Uczeń i Jego Promotor 2019", prezentującym najlepsze, wyróżnione prace dyplomowe z grafiki, wybrane przez wiodące uczelnie artystyczne w Polsce. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Jego celem jest ukazanie fenomenu pojawienia się każdego roku nowych osobowości artystycznych. "Internet umożliwia obecnie prezentowanie najlepszych prac dyplomowych wybranych przez wszystkie najlepsze uczelnie w Polsce. To tak jakby patrzeć na ptaki wzlatujące w niebo do pierwszego lotu" /SMTG Kraków/.

Prezentowane w projekcie trzy wyróżnione dyplomy artystyczne zostały zrealizowane w Katedrze Grafiki w Roku Akademickim 2018/2019 r.:

1. Mgr Karol Jaźwiński
Dyplom artystyczny: "Miejsca niczyje" /grafika - wklęsłodruk/
Promotor dyplomu artystycznego: prof. dr hab. Bogumiła Pręgowska.

2. Mgr Natalia Jadwiga Kipczak
Dyplom artystyczny: "Anizotropia" /grafika - serigrafia/
Promotor dyplomu artystycznego: prof. dr hab. Mirosław Pawłowski.

3. Mgr Damian Zieliński
Dyplom artystyczny: "POSTVISIONS" /grafika - wklęsłodruk/
Promotor dyplomu artystycznego: dr hab. Marek Zajko, prof. UMK.

Wszystkim wyróżnionym Dyplomantom i ich Promotorom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o projekcie na stronach:

http://www.triennial.cracow.pl
http://www.dyplomy.triennial.cracow.pl/2019/uniwersytet-mikolaja-kopernika-w-toruniu?fbclid=IwAR1WBqRkva_CJDS6u7m9bhcRHKSQ0AT-rzhDmwHhQTo9F8JYatu0VYCFnpY
https://www.grafika.umk.pl/
https://www.facebook.com/grafikaumk

pozostałe wiadomości