Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Toruńska grafika w BWA w Pile

Zdjęcie ilustracyjne

Wystawa zbiorowa prac wykładowców Katedry Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Galeria Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, ul. Okrzei 9/2, Piła. Wernisaż wystawy (on-line), 4 grudnia 2020 r., piątek o godz. 19:00
 
Wystawa prezentuje grafiki wykładowców, reprezentujących poszczególne pracownie Katedry Grafiki, Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. We Współczesnej Grafice Polskiej często pojawia się pojęcie „Toruńska szkoła grafiki” mające ścisłe powiązanie z historią i tradycją Katedry Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z tych źródeł wyrasta postawa artysty grafika, łączącego doskonałe rzemiosło z szeroką kulturą i edukacją uniwersytecką. Ideał, który niezmiennie stanowi naczelny cel kształcenia studentów, jest wciąż kultywowany i nadal, trwa żywy w kolejnych, nowych programach nauczania w Katedrze Grafiki.

Prezentowane na wystawie prace pedagogów Katedry Grafiki są do pewnego stopnia ilustracją powyższych ideałów. Łączą w sobie kunszt warsztatowy, który choć zamierzony, nie jest celem samym w sobie, ale środkiem z bogactwem i głębią przekazu emocjonalnego i intelektualnego. Są prezentacją różnorodnych postaw i temperamentów twórczych, obrazem wielości środków i technik graficznych: począwszy od klasycznych warsztatowych – na najnowszych osiągnięciach multimedialnych wykorzystywanych w grafice – skończywszy.
 
Obecny kształt Katedry Grafiki jest efektem ponad siedemdziesięciu lat rozwoju, a często radykalnych przemian. O ile w ciągu pierwszych trzydziestu pięciu lat istnienia, dominujący wpływ na kształt Katedry mieli kierujący nim profesorowie: Jerzy Hoppen i Edmund Piotrowicz, to ostatni okres rysuje się nieco odmiennie. Panujące obecnie trendy artystyczne i poziom nauczania są wypadkową preferencji twórczych i dydaktycznych wszystkich, wykładowców pracujących aktualnie w Katedrze.
 
Katedra Grafiki, składa się obecnie z pięciu pracowni dyplomujących: wypukłodruku, wklęsłodruku, litografii, serigrafii i grafiki multimedialnej z nowoczesnym zapleczem warsztatowym i powierzchnią ekspozycyjno-wystawienniczą. We wszystkich pięciu pracowniach realizowane są zajęcia dla studentów kierunku Grafika, specjalności: grafika warsztatowa i projektowanie graficzne, oraz dodatkowo studentów innych kierunków.
 
Toruńska Katedra Grafiki realizuje projekty artystyczne w obszarze szeroko rozumianej grafiki warsztatowej, cyfrowego przetwarzania obrazu, fotografii i mediów elektronicznych. Realizowane programy badawcze dotyczą nowatorskich działań technologiczno-warsztatowych w obszarze tradycyjnych technik druku artystycznego (płaskiego, wklęsłego, wypukłego), oraz najnowszych technologii cyfrowych (programy, narzędzia, nośniki), wykorzystywanych w animacji i grafice 3D. W ramach posiadanej przestrzeni wystawienniczej prowadzona jest Galeria Katedry Grafiki. Organizowane są wystawy zbiorowe, indywidualne, przeglądy prac studentów, pokazy dyplomowe. 
 
Wystawa 5 X Grafika w BWA w Pile, wpisuje się w projekt Galerii Katedry Grafiki WSzP UMK, pt.: „Toruńska Grafika Warsztatowa”, który między innymi obejmuje prezentacje dorobku artystycznego wykładowców katedry w galeriach i ośrodkach sztuki. Realizowane są również, pokazy toruńskiej grafiki na zasadzie wymiany wystaw w przestrzeniach galeryjnych Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, oraz ośrodkach akademickich i szkołach artystycznych w kraju i za granicą. 
 
Więcej informacji:
https://galeriabwa.pila.pl/5-x-grafika-zapraszamy-na-wernisaz-online/
https://www.facebook.com/bwa1976bwa2016
https://www.facebook.com/grafikaumk
https://www.grafika.umk.pl/
https://www.instagram.com/grafikaumk/

pozostałe wiadomości