Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

KOLEJNE NAGRODY DLA ABSOLWENTEK

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 7 grudnia na platformie ZOOM odbyło się posiedzenie kapituły nagrody za „najlepszy dyplom z kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki na uczelniach ASP Kraków, UMK Toruń, ASP Warszawa, ASP Wrocław 2020”.

W obradach wzięli udział rektorzy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Warszawie, dziekani poszczególnych uczelni, komisarz główny wystawy oraz kuratorzy. Wydział Sztuk Pięknych reprezentowali: dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK – Dziekan WSzP i dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK.

Pierwsze miejsce zdobyła nasza absolwentka mgr Zuzanna Jarmulska za pracę konserwatorsko-artystyczną „XVII-wieczny Krucyfiks z ołtarza epitafijnego Jana Zawadzkiego z kościoła św. Wawrzyńca w Ryńsku”, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Niemcewicza, prof. UMK oraz mgr Katarzyny Polak z Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby. Drugie miejsce zdobyła Nadia Wywiórska z ASP w Krakowie, 3 miejsce Magdalena Skarżyńska z ASP w Warszawie.

Wyróżniono także 4 prace – po jednej z każdej uczelni – w tym dyplom konserwatorsko-artystyczny mgr Izabeli Klawińskiej „Tablica relikwiarzowa A 427 z opactwa ss. Benedyktynek Lwowskich w Krzeszowie z XVIII w.” wykonany pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Jabłońskiej z Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry.

Patronem konkursu i wystawy jest JM Rektor ASP we Wrocławiu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Prezydent Miasta Wrocławia oraz Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Polsce. Statuetka dla zdobywcy Pierwszej Nagrody, Wyróżnienia oraz dyplomy zostaną wręczone na Wernisażu Wystawy Pokonkursowej w 2021 r. Wyniki konkursu ogłoszone zostały na głównej stronie internetowej ASP we Wrocławiu (link TU), a także na stronach internetowych pozostałych Uczelni, w czasopiśmie „ICAR – International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art” oraz w katalogu do wystawy.

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.