Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Sztuka Natury, Natura Sztuki

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do zapoznania się z efektami projektu Sztuka Natury, Natura Sztuki, realizowanego przy współpartnerstwie Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK. To ogólnopolski projekt edukacyjno-kulturalny oparty o warsztaty intermedialne aktywizujące twórczo dzieci, młodzież oraz studentów, którego treści koncentrują się wokół zagadnień natury.

Autorem projektu jest dr Piotr Florianowicz, który tak pisze o założeniach projektu:

„Współcześni artyści – podobnie jak i dawni – są wrażliwi na piękno natury. W swych działaniach twórczych inspirują się przyrodą, odnoszą się do niej, komentują ją i często bronią. Współczesna edukacja plastyczna wymaga od edukatorów-nauczycieli obserwacji świata, tego, co w nim się dzieje i reagowania na te zjawiska w twórczy sposób. Dlatego też, w naszym projekcie celowo zwracamy uwagę dzieci i młodzieży na piękno natury, ale też pragniemy pokazać zagrożenia związane z jej degradacją. Uczniowie dowiedzą się, że ekologia to m.in. troska o stan środowiska naturalnego i działania na rzecz ochrony przyrody. Jednocześnie nie będziemy unikać poruszania tematów trudnych, takich jak apokaliptyczne wizje przyszłości, w której natura może zostać przez nas zniszczona. Chcemy, by dla uczestników zajęć natura oraz dawni i współcześni artyści poruszający jej temat, stały się inspirującym materiałem do rozważań twórczych. Zjawiska zachodzące w świecie fauny i flory staną się narzędziem do wykonania oryginalnych prac intermedialnych. Fundamentem każdych zajęć staną się wybrane kierunki i tendencje sztuki współczesnej i dawnej”.


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Więcej o warsztatach i projekcie na stronie: https://naturasztuki.blogspot.com/.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.