Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Sztuka Natury, Natura Sztuki

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do zapoznania się z efektami projektu Sztuka Natury, Natura Sztuki, realizowanego przy współpartnerstwie Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK. To ogólnopolski projekt edukacyjno-kulturalny oparty o warsztaty intermedialne aktywizujące twórczo dzieci, młodzież oraz studentów, którego treści koncentrują się wokół zagadnień natury.

Autorem projektu jest dr Piotr Florianowicz, który tak pisze o założeniach projektu:

„Współcześni artyści – podobnie jak i dawni – są wrażliwi na piękno natury. W swych działaniach twórczych inspirują się przyrodą, odnoszą się do niej, komentują ją i często bronią. Współczesna edukacja plastyczna wymaga od edukatorów-nauczycieli obserwacji świata, tego, co w nim się dzieje i reagowania na te zjawiska w twórczy sposób. Dlatego też, w naszym projekcie celowo zwracamy uwagę dzieci i młodzieży na piękno natury, ale też pragniemy pokazać zagrożenia związane z jej degradacją. Uczniowie dowiedzą się, że ekologia to m.in. troska o stan środowiska naturalnego i działania na rzecz ochrony przyrody. Jednocześnie nie będziemy unikać poruszania tematów trudnych, takich jak apokaliptyczne wizje przyszłości, w której natura może zostać przez nas zniszczona. Chcemy, by dla uczestników zajęć natura oraz dawni i współcześni artyści poruszający jej temat, stały się inspirującym materiałem do rozważań twórczych. Zjawiska zachodzące w świecie fauny i flory staną się narzędziem do wykonania oryginalnych prac intermedialnych. Fundamentem każdych zajęć staną się wybrane kierunki i tendencje sztuki współczesnej i dawnej”.


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Więcej o warsztatach i projekcie na stronie: https://naturasztuki.blogspot.com/.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć