Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Premiera książki prof. Jana Pręgowskiego

Zdjęcie ilustracyjne

W wydawnictwie Na przykład, pod honorowym patronatem Wydziału Sztuk Pięknych UMK, ukazała się książka prof. Jana Pręgowskiego Anatomē. Obserwować i rysować człowieka. To książka zawierająca kompendium wiadomości z zakresu anatomii człowieka niezbędnych adeptom sztuki i artystom mającym ambicję interpretacji kreowanej przez nich postaci ludzkiej.

Autor przedstawia zarys rozwoju anatomii ogólnej, aż po wyodrębnienie w wiekach nowożytnych osobnego działu anatomii, znanego dziś jako anatomia plastyczna. Powiązanie zagadnień anatomicznych z problematyką proporcji człowieka jest nie tylko wskazaniem na świadomość konstrukcji i struktury kreowanej postaci. Znajdziemy bowiem, w rozdziale drugim, opis wybranych systemów proporcji formułowanych i rozwijanych przez pokolenia wybitnych artystów, którzy tym samym łączyli sztukę z nauką.

 

Anatomē. Obserwować i rysować człowieka to barwna opowieść o tym, jak artyści i badacze, na przestrzeni wieków, dążyli do poznania sekretów ludzkiego ciała nie tylko dla samego poznania, ale i dla ujęcia wiedzy anatomicznej w praktyczne sposoby zawarte w traktatach, żeby wymienić tylko Cztery księgi o proporcjach Albrechta Dürera, czy De humani corporis fabrica Andreasa Wezaliusza.

Uzupełnieniem tekstu są 53 barwne tablice ukazujące w detalach szczegóły budowy kośćca i mięśni w ciele człowieka.

Niniejsza pozycja z powodzeniem może pełnić rolę nie tylko skryptu dla studentów wyższych szkół plastycznych, ale stanowić także zbiór wiadomości tematycznych dla artystów oraz szerszego grona zainteresowanych plastyką.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Na przykład: http://wydawnictwonaprzyklad.pl

Prof. Jan Pręgowski jest artystą malarzem i pedagogiem przez wiele lat związanym z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jako nauczyciel akademicki prowadził własną pracownię malarstwa dla studentów toruńskiej uczelni i wykształcił kilka pokoleń młodych artystek i artystów malarzy; prowadził też wykłady z anatomii plastycznej. To właśnie doświadczenie wykładów, wymagających dogłębnego poznania literatury przedmiotu, prześledzenia historii dyscypliny, wieloletniego zbierania materiałów poglądowych oraz konfrontacji z twórczością własną i studentów, a także przekonanie, że sztuka nie jest możliwa bez wiedzy doprowadziły do napisania tej książki.

Jako artysta Jan Pręgowski prezentował swoją twórczość malarską i rysunkową na wielu wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą; brał także udział w szeregu międzynarodowych i ogólnopolskich zbiorowych pokazach sztuki. Odznaczony wieloma nagrodami i wyróżnieniami za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną.

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.