Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Piotr Florianowicz / PLAKAT AUTORSKI / PLAKATKUNST

Zdjęcie ilustracyjne

GALERIA Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, Melanchthonianum, Universitätsplatz 8-9, 06108 HALLE, Niemcy. Otwarcie wystawy 5 marca 2020 r., godz. 17:30, wystawa do 29.03.2020 r. Organizatorzy: Aleksander Brückner Zentrum für Polenstudien

Na wystawie zaprezentowane zostaną najnowsze projekty autorskich plakatów społecznych Piotra Florianowicza. Plakaty te są subiektywną, krytyczną wypowiedzią dotyczącą różnych problemów współczesnego społeczeństwa. Seria prac jest też eksperymentem formalnym, badającym możliwości plakatu i granice definiujące ten gatunek sztuki. Autorski charakter plakatów czyli brak zleceniodawcy czy zamawiającego sprawiają, że plakaty Piotra Florianowicza stają się poligonem doświadczalnym, na którym autor podejmuje eksperymenty znaczeniowe i formalne, mające na celu zbadanie pojemności tego medium oraz jego funkcji komunikacyjnych.

dr Piotr Florianowicz

W 2007 roku otrzymał dyplom artystyczny na kierunku Edukacja Artystyczna specjalność Media Rysunkowe pod kierunkiem prof. Bogdana Chmielewskiego, który został uhonorowany nagrodą im. Janusza Boguckiego. W 2008 roku obronił drugi dyplom artystyczny z wyróżnieniem na kierunku Grafika, specjalność Projektowanie Graficzne pod kierunkiem prof. art. graf. Sławomira Janiaka, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 2014 na macierzystym Wydziale obronił pracę doktorską w zakresie sztuk pięknych pod kierunkiem prof. art. graf. Sławomira Janiaka. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw i projektów interdyscyplinarnych, jego prace prezentowane były m.in. w: Czechach, we Francji, Finlandii, Grecji, na Litwie, Polsce, na Słowacji, Słowenii, Peru, Portugalii, Ukrainie czy Urugwaju. Otrzymał również stypendium w dziedzinie kultury Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zajmuje się projektowaniem graficznym, działalnością edukacyjną, jest autorem wielu projektów kulturalnych finansowanych przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Projektowania Graficznego na kierunku Grafika, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu.

pozostałe wiadomości