Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

GRAFIKA z łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu.

Zdjęcie ilustracyjne

Wernisaż wystawy 20 listopada 2019 r., środa o godz.12:00, Galeria Katedry Grafiki, WSzP UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32 Wystawa czynna do 15.12.2019 r.

Wystawa Katedry/Instytutu Grafiki Warsztatowej Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, którą prezentujemy w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest wyborem prac z dorobku artystycznego obecnie pracujących pedagogów: Prof. Dariusza Kacy i dr Wawrzyńca Strzemiecznego z Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej, Prof. nadzw. Alicji Habisiak-Matczak i dr Oskara Gorzkiewicza z Pracowni Technik Wklęsłodrukowych, Prof. nadzw. Witolda Warzywody i dr Tomasza Matczaka z Pracowni Technik Litograficznych, Prof. nadzw. Agaty Stępień i dr Piotra Skowrona z Pracowni Sitodruku, Prof. Grzegorza Chojnackiego i dr Roberta Jundo z Pracowni Technik Cyfrowych Prof. Sławomira Ćwieka i dr Pawła Kwiatkowskiego z Pracowni Technik Łączonych, Prof. nadzw. Krzysztofa Wieczorka i dr Damiana Idzikowskiego z Pracownia Podstaw Grafiki Warsztatowej. Siłą Katedry i Instytutu Grafiki Artystycznej było i jest harmonijne współistnienie tradycyjnych wartości i nowatorskich rozwiązań stylistycznych, twórcze korzystanie z klasycznych metod dla wyrażania współczesnych idei oraz eksploatowanie technicznych nowości w tradycyjnej konwencji. Zachowanie ciągłości i niezmienności aksjologicznej pozwala skutecznie przeciwstawiać się wszechogarniającej stereotypowej szarzyźnie wizualnej, promując prawdziwie wrażliwe i refleksyjne przeżycie artystyczne. Mam nadzieję, że nasza wystawa to potwierdzi i dostarczy Państwu wiele godnych wspomnień wrażeń. W imieniu pracowników Instytutu Grafiki Artystycznej składam organizatorom serdeczne podziękowanie za szansę zaprezentowania naszych prac na toruńskiej uczelni.

Dyrektor Instytutu Grafiki Artystycznej
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
prof. Sławomir Ćwiek                                                                                                                                                                                  projekt materiałów promocyjnych - mgr Piotr Czyż /KG w Toruniu/

Więcej informacji: 

http://www.grafika.umk.pl/

https://www.facebook.com/grafikaumk/

pozostałe wiadomości