Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

KONSTELACJE / СУЗІР’Я / CONSTELLATIONS

Zdjęcie ilustracyjne

 

Centrum Sztuki Współczesnej w Iwano-Frankowsku, 6.11-1.12.2019

Wernisaż – 6.11.2019, godz. 17:00

Artyści: dr hab. Krzysztof Białowicz, dr Joanna Chołaścińska,

mgr Szymon Chyliński, dr hab. Witold Jurkiewicz, dr hab. Anna Kola,

prof. Marian Stępak, dr Maria Szczodrowska, dr Tomasz Wlaźlak

Kurator wystawy – prof. Marian Stępak

 

 

Wystawa pt. Konstelacje jest prezentacją wybranych dzieł wykładowców Katedry Plastyki Intermedialnej. Z uwagi na tradycje Kopernikańskie związane z Toruniem, motyw przewodni wystawy wziął się od astronomii, co ma związek z wielką osobowością patrona Uczelni. Przygotowując się do ekspozycji prac wyodrębniono kilka najbardziej istotnych obszarów kreacji, które określono jako Konstelacje. Najważniejsze z nich, to - sztuka wideo i animacja oraz fotografia kreacyjna i społeczno - reportażowa. Dopełnieniem całości są dzieła z zakresu sztuki obiektu, tkaniny eksperymentalnej, książki artystycznej i performance. 

 

pozostałe wiadomości