Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

PROTOMATERIA - Paulina Sylwestrowicz

Galeria Forum
wernisaż 24.10.2019 godz. 13:00
wystawa trwa do 10.11.2019

Zarówno w rzeźbie jak i w rysunku przedstawiam postać człowieka, gdzie jego materialność jest pretekstem do podejrzenia obrazu jego psychiki. Ciało staje się tu parafrazą tego, co wewnętrzne i niematerialne. Deformacja i fragmentacja w tych pracach ujawnia emocjonalny stan podmiotu poprzez wykorzystanie anatomicznego braku. To gra z istniejącą w umyśle idealną mapą człowieka, przemieszaniem się elementów mapy fizycznej i emocjonalnej. W formie biologicznej jest zawarty skomplikowany ruch, oscylacja wielu zintegrowanych części, dlatego zawsze starałam się szukać formy rozgrywającej się w czasie, szukając w niej wielości napięć, kierunków i intencji.

Prezentowane prace są ze sobą ściśle połączone, jest to związane z tym w jaki sposób powstawały koncepty na których pracowałam. To czas kiedy zaczynałam tworzyć rzeźby z rysunków, powstały też rysunki inspirowane rzeźbą. Nie chodziło jednak o tworzenie kopii. Ujawnił się dla mnie spekulatywny charakter rysunku: niedorysowanie, linie wychodzące poza obrys, linie szukające, mapujące topografię myśli tworzącej zarys - nazywam je liniami potencjalnego rozwoju formy. Kiedy pracuję z gliną, zauważyłam, że forma tworzy się jakby sama, powstając jak gdyby na podstawie swojego własnego DNA, materii...protomaterii, czyli takiej materii podstawowej z której stworzony jest cały wszechświat.

pozostałe wiadomości