Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

IMPONDERABILIA-ALA MAJEWSKA

Zdjęcie ilustracyjne

17 wrzesień - 31 październik 2019r. Bydgoskie Centrum Sztuki, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 47

 

 

Zapraszamy do Bydgoskiego Centrum Sztuki na wystawę rzeźby. Artystka przedstawi zbiór dzieł z ostatniej dekady,  przy czym połowa ekspozycji to premierowe prace. Tytuł wystawy Imponderabilia Ali Majewskiej kieruje nas w stronę opowieści o sprawach nieoczywistych,  jednakże mających znaczący wpływ na nasze wybory i determinujące nasze życie.

pozostałe wiadomości