ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

2022

 

URDNoS Nr 1_18_01_2022 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Ewy Sułek (133 KB)

URDNoS Nr 2_18_01_2022 w sprawie przyjęcia regulaminu interdyscyplinarnej komisji ds. programu studiów kierunku SzMiEW I st. (134 KB)

URDNoS Nr 3_18_01_2022 w sprawie powołania członków interdyscyplinarnej komisji ds. programu studiów kierunku SzMiEW studia stacjonarne I st. (136 KB)

URDNoS Nr 4_15_02_2022 w sprawie wyboru interesariusza zewnętrznego nagrody im. prof. Gwidona Chmarzyńskiego (140 KB)

URDNoS Nr 5_15_02_2022 w sprawie przesunięcia zajęć Tachimetria na kierunku Ochrona Dóbr Kultury s1 (135 KB)

URDNoS Nr 6_15_02_2022 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dyplomowania na kierunku Ochrona Dóbr Kultury (136 KB)

URDNoS Nr 7_15_02_2022 w sprawie przeniesienia przedmiotu organizacja budownictwa i proces budowlany w ujęciu historycznym (135 KB)

URDNoS Nr 8_15_02_2022 w sprawie zatrudnienia mgr Ewy Sułek na stanowisko asystenta w wymiarze 0,5 etatu (135 KB)

URDNoS Nr 9_15_03_2022 w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Barbarze Chojnackiej (139 KB)

URDNoS Nr 10_15_03_2022 w sprawie zaopiniowania planu studiów dla studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno – Społeczno (176 KB)

URDNoS Nr 11_12_04_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji dla mgr Ewy Sułek (136 KB)