ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

2022

 

URDNoS Nr 1_18_01_2022 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Ewy Sułek

URDNoS Nr 2_18_01_2022 w sprawie przyjęcia regulaminu interdyscyplinarnej komisji ds. programu studiów kierunku SzMiEW I st. 

URDNoS Nr 3_18_01_2022 w sprawie powołania członków interdyscyplinarnej komisji ds. programu studiów kierunku SzMiEW studia stacjonarne I st. 

URDNoS Nr 4_15_02_2022 w sprawie wyboru interesariusza zewnętrznego nagrody im. prof. Gwidona Chmarzyńskiego

URDNoS Nr 5_15_02_2022 w sprawie przesunięcia zajęć Tachimetria na kierunku Ochrona Dóbr Kultury s1 

URDNoS Nr 6_15_02_2022 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dyplomowania na kierunku Ochrona Dóbr Kultury 

URDNoS Nr 7_15_02_2022 w sprawie przeniesienia przedmiotu organizacja budownictwa i proces budowlany w ujęciu historycznym

URDNoS Nr 8_15_02_2022 w sprawie zatrudnienia mgr Ewy Sułek na stanowisko asystenta w wymiarze 0,5 etatu 

URDNoS Nr 9_15_03_2022 w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Barbarze Chojnackiej 

URDNoS Nr 10_15_03_2022 w sprawie zaopiniowania planu studiów dla studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno – Społeczno 

URDNoS Nr 11_12_04_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji dla mgr Ewy Sułek 

URDNoS Nr 12_17_05_2022 w sprawie zatrudnienia dr Bernadety Didkowskiej na stanowisko asystenta w wymiarze 0,5 etatu

URDNoS Nr 13_17_05_2022 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8PRK

URDNoS Nr 14_20_09_2022 w sprawie regulaminów dyplomowania

URDNoS Nr 15_20_09_2022 w sprawie powołania na okres 2 lat Redaktora Naczelnego serii wydawniczej ,,Ars Aeterna,,

URDNoS Nr 16_20_09_2022 w sprawie zatrudnienia mgr Magdy Górskiej na stanowisko asystenta

URDNoS Nr 17_20_09_2022 w sprawie zatrudnienia dra Witolda Miedziaka na stanowisko asystenta

URDNoS Nr 18_20_09_2022 w sprawie jednorazowego zblokowania zajęć z przedmiotu Kostiumologia

URDNoS Nr 19_20_09_2022 w sprawie jednorazowego zblokowania zajęć z przedmiotu Zabytkoznawstwo odlewnictwa

URDNoS Nr 20_20_09_2022 w sprawie jednorazowego przesunięcia zajęć z przedmiotu Religie i ikonografia sztuki pozaeuropejskiej

URDNoS Nr 21_20_09_2022 w sprawie jednorazowego przesunięcia zajęć z przedmiotu Historia sztuki Azji do XVIII w.

URDNoS Nr 22_20_09_2022 w sprawie jednorazowego przesunięcia zajęć z przedmiotu Zagadnienia marketingu muzeum i wystawy

URDNoS Nr 23_20_09_2022 w sprawie jednorazowego przesunięcia zajęć z przedmiotu Konserwatorium wystawiennicze

URDNoS Nr 24_20_09_2022 w sprawie jednorazowego przesunięcia zajęć z przedmiotu Pracownia realizacji ekspozycji

URDNoS Nr 25_18_10_2022 w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Pani mgr Ewie Sułek 

URDNoS Nr 26_18_10_2022 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewie Sułek 

URDNoS Nr 27_18_10_2022 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Baki

URDNoS Nr 28_18_10_2022 w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania hab. dr. F. Pręgowskiemu 

URDNoS Nr 29_18_10_2022 w sprawie powołania składu kapituły do przyznania nagrody im. Jerzego Remera

URDNoS Nr 30_18_10_2022 w sprawie powołania składu kapituły do przyznania nagrody im. Jerzego Frycza

URDNoS Nr 31_18_10_2022 w sprawie powołania składu kapituły do przyznania nagrody im. Gwidona Chmarzyńskiego

URDNoS Nr 32_18_10_2022 w sprawie powołania składu kapituły do przyznania nagrody im. Jadwigi Puciata-Pawłowskiej

URDNoS Nr 33_15_11_2022 w sprawie zatwierdzenia zmieniającego składu Rady Programowej dla kierunku Krytyka Artystyczna 

URDNoS Nr 34_15_11_2022 w sprawie zatwierdzenia zmiany członka kapituły im. J. Frycza

URDNoS Nr 35_13_12_2022 w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Roksany Gawrońskiej

URDNoS Nr 36_13_12_2022 w sprawie zatwierdzenia zmieniającego składu Rady Programowej dla kierunku Historia Sztuki

URDNoS Nr 37_13_12_2022 w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania hab. dr. Sebastianowi Dudzika

URDNoS Nr 38_13_12_2022 w sprawie w wyznaczenia egzaminów i powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Gocha