Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

Praktyki w jasogórskim klasztorze

Zdjęcie ilustracyjne

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach z przedstawieniami Scen z życia i kultu błogosławionego Stanisława Oporowskiego na Jasnej Górze

W ramach ćwiczeń terenowych prowadzone są prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach z XVII/XVIII wieku z przedstawieniami scen z życia i kultu błogosławionego Stanisława Oporowskiego.  Zdobią one boazerie korytarza łączącego Kaplicę Matki Boskiej z Refektarzem na Jasnej Górze. Prace realizowane są pod kierunkiem dr hab. Jacka Stachery przez studentów II i III roku – Michalinę Brzozowską, Agatę Pruciak, Patrycję Dądelę i Patrycję Wojtyś. Działania studentów oceniane są bardzo pozytywnie i wspierane przez Ojców Paulinów

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.