Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

Seminarium w Mariance

Malowidła kościoła gotyckiego w Mariance.

Seminarium: Malowidła kościoła gotyckiego w Mariance.

Dnia 10 maja 2019 r. w Mariance koło Pasłęka odbyło się seminarium poświęcone problematyce malowideł tamtejszego gotyckiego kościoła. Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Parafia św. Józefa w Pasłęku, Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej IZiK UMK,  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie oraz Urząd Miejski w Pasłęku.Referaty na seminarium wygłosili:

- Dariusz Barton: Wprowadzenie do tematyki prac konserwatorskich w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Mariance

- dr Joanna Arszyńska: Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w Mariance, zaawansowanie i perspektywy

- dr hab. Juliusz Raczkowski, Program ideowy średniowiecznych malowideł ściennych w Mariance. Typowe czy wyjątkowe?

- mgr Alicja Grabowska-Lysenko: Sakramentarium z Marianki i jego dekoracja malarska na tle analogicznych obiektów z terenu państwa zakonnego w Prusach.

Paweł Chomnicki i Jan Kozłowski: Turystyka kulturowa okolic Pasłęka.

Seminarium zgromadziło liczne grono słuchaczy wśród których byli m.in. przedstawiciele służb konserwatorskich, księża, członkowie lokalnych samorządów, pracownicy muzeów i regionaliści.

pozostałe wiadomości