Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

Seminarium Muzealnicze

Zapraszamy na XIII Seminarium Muzealnicze, realizowane w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”, które odbędzie się 15. grudnia 2018 r.,  tradycyjnie o godz. 11:00, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (ul. Sienkiewicza 30/32, s. 101).

XIII Seminarium Muzealnicze poświęcone będzie problematyce kolekcji i muzeów rzemiosła artystycznego na przełomie XIX i XX wieku. Gośćmi Seminarium będą: Alicja Kilijańska z Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Ryszard Bobrow, kurator Zbiorów Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Spotkanie poprowadzi prof. Michał F. Woźniak

Zgłoszenia uczestnictwa jako słuchacz na adres: muzeumpamieci@umk.pl

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Informacje na stronie projektu: 
http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=2910

Więcej o Seminariach Muzealniczych:
http://muzeumpamieci.umk.pl/?page_id=55

Alicja Kilijańska wykładowca historii rzemiosła artystycznego i kultury materialnej w katedrze scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2008 r. członek ICOM.

Ryszard Bobrow – kurator zbiorów sztuki zdobniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Projekt realizowany z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016-2019

pozostałe wiadomości