Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

Nowa konferencja w CSW

Zdjęcie ilustracyjne

VIII Konferencja sztuki nowoczesnej

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej,  Katedra Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji) oraz współorganizatorzy: Vilniaus dailės akademija: Dailėtyros institutas i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zapraszają na

VIII KONFERENCJĘ SZTUKI NOWOCZESNEJ W TORUNIU

ART EDUCATION & ART CRITICISM IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE  IN THE 20TH AND 21ST CENTURIES

 w 100-lecie reaktywowania Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, od 1945 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbędzie się 10 października, w godzinach 09.00 – 17.30 w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „ZNAKI CZASU” (Wały Generała Władysława Sikorskiego 13)

Konferencja będzie poświęcona:

-  doktrynom sztuki i wynikającym z nich programom kształcenia plastyków, architektów, urbanistów i projektantów,

-  relacji: twórca –  idea – dzieło – społeczeństwo, wyrażającej się poprzez artystyczno-krytyczne reakcje.

Istotę konferencji stanowią badania dotyczące:

-  koncepcji budowy oraz rekonstrukcji  świata i otoczenia człowieka (po okresie zagłady i chaosu),

-  związanych z nimi współczesnych idei i utopii przyszłości - politycznych, technologicznych  i  ekologicznych, wyrażonych w plastyce, architekturze i urbanistyce,

-  społecznych  akceptacji tych idei i utopii  lub przeciwstawienia się im poprzez artystyczną twórczość,

-    obiegu idei i dzieł sztuki.

Obszarem zainteresowania jest przede wszystkim Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia w przemianach całego XX i początku XXI wieku.

Językiem konferencji będzie język angielski.

 

pozostałe wiadomości