Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

Władze Instytutu

Dyrektor

Prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska 

kontakt: jabela@umk.pl

Zakres obowiązków:

Dyrektor wspomaga, organizuje i nadzoruje działalność naukowo-badawczą, artystyczną i dydaktyczną prowadzoną w Instytucie.

Prof. dr hab. Elżbieta Maria Jabłońska absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki.  Od 1984 r. zatrudniona  w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry, w którym w latach 2007  – 2018 pełniła funkcję kierownika. Zainicjowała cykliczne międzynarodowe naukowe konferencje dla konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki specjalność konserwacja papieru i skóry.  Uczestnik wielu programów badawczych min. grantu „Kwaśny papier: Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych”. Aktywny konserwator-restaurator dzieł sztuki. Przez wiele lat współpracowała z Biblioteką Kórnicką PAN  wykonując szereg realizacji konserwatorsko – restauratorskich najcenniejszych zbiorów. W 2012 r. kierowała zespołem wykonującym prace badawcze i konserwatorsko–restauratorskie nad Złoty Kodeksem Gnieźnieńskim  ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Długoletni nauczyciel akademicki.

Wicedyrektor

dr Aleksandra Gralińska-Grubecka

kontakt: http://Aleksandra.Gralińska@umk.pl

Dr Aleksandra Gralińska-Grubecka – konserwator w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych. Od 2010 r. współprowadząca pracownię dyplomową, w ramach której realizowane są badania i prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wykonanych z polichromowanego kamienia naturalnego, sztucznego, gliny, ceramiki oraz rzemiosła artystycznego. Autorka publikacji z zakresu procesów korozyjnych, metod badawczych i konserwacji rzeźb wykonanych ze zbrojonych zapraw mineralnych. Bierze udział w licznych projektach badawczych, prowadzi realizacje konserwatorsko-restauratorskie przy rzeźbach, ołtarzach i architekturze (m.in. aranżację regotycyzującą kaplicy zakonu templariuszy i joannitów w Chwarszczanach). W latach 2017-18 współkoordynowała projekt związany z badaniami i konserwacją kości należących do szkieletu słonia leśnego Palaeoloxodon antiquus (sprzed 80-100 tysięcy lat) ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie. W 2018 r. współprowadziła Summer School on Ceramics Preservation dla studentów z Peking University.

Zakres obowiązków:

  1. Nadzoruje i koordynuje zmian w ramowych programach i planach studiów, kartach obciążeń dydaktycznych w stosunku do planów studiów.
  2. Uczestniczy w posiedzeniach Komisji ds. Jakości Kształcenia, komisjach zatwierdzających wnioski o Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wnioski o tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału
  3. Organizuje i nadzoruje działania związane z przyznawaniem nagród za najlepsze prace magisterskie oraz prace dyplomowe teoretyczno-badawcze i konserwatorsko-restauratorskie
  4. Koordynuje i czuwa nad przestrzeganiem Regulaminów dyplomowania.
  5. Podejmuje działania zapewniające terminowe opracowanie semestralnych rozkładów zajęć.
  6. Ustala i koordynuje harmonogram sesji egzaminów semestralnych, zapotrzebowania na zajęcia prowadzone przez inne jednostki i innych spraw związanych z bieżącą realizacją procesu dydaktycznego.
  7. Przewodniczy komisjom egzaminów dyplomowych i magisterskich
  8. Zastępuje Dyrektora Instytutu podczas jego nieobecności.