Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualności

“MNiSW: VIII. konkurs dla studentów „Diamentowy Grant” – nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór w VIII. konkursie w ramach programu „Diamentowy Grant”, którego celem jest wsparcie kariery naukowej wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących zaawansowane badania naukowe. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w roku jego ogłoszenia ukończyły studia pierwszego stopnia lub trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty rok jednolitych studiów magisterskich i kontynuują naukę. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie MNiSW. https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Osoby zainteresowane aplikowaniem do konkursu proszone są o PILNY kontakt (najpóźniej do 14 grudnia!) z dziekanatem Wydziału Sztuk Pięknych, pok. 108.”