Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK

mgr Jan Borowski-Beszta
dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK
prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska
mgr Paulina Kasprzak
dr hab. Katarzyna Łyszkowska, prof. UMK
dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK
dr Martyna Rzepecka
dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK
prof. dr hab. Marek Szary