Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Wiesława Topolska
specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Konserwacji-Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych

pokój: 322
tel.: +48-56-611-3835
e-mail: topolska@umk.pl


Bibliografia