Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Stypendia ministerialne

“Czworo studentów Wydziału Sztuk Pięknych otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018/19

– Piotr Banaszkiewicz (grafika)

– Paweł Gojowy (grafika)

– Kasper Hein (sztuka mediów i edukacja wizualna)

– Emilia Waszak (grafika).

Stypendia ministra przyznawane są studentom i doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. W roku akademickim 2018/2019 o wsparcie ubiegało się 1325 studentów i 537 doktorantów, otrzymało je odpowiednio 656 i 82 z nich.

Wśród ogólnej liczby 656 zdobywców stypendium ministra na rok 2018/19, otrzymało je 29 studentów z UMK. Listę stypendystów można obejrzeć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  https://www.gov.pl/web/nauka/informacjana-temat-wynikow-rozpatrzenia-wnioskow-o-stypendium-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-20182019-dla-studentow-i-doktorantow?fbclid=IwAR2O0KGCuQLE-uH5WCZdkg0bxg2mcrWdM2CsSEi9EXyheNRF9QaU3S-bYdM.”