ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Listy rankingowe

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich zostały przygotowane i są dostępne w dziekanacie listy rankingowe 10% najlepszych absolwentów w roku akademickim 2017/18 dla wszystkich kierunków na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Przypominamy, że uzyskanie najlepszych wyników na studiach uprawnia do umorzenia przez bank części pożyczki lub kredytu studenckiego. Informację na temat uzyskania miejsca na liście najlepszych absolwentów można uzyskać w Dziekanacie. Aby uzyskać umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej należy zgłosić się do Dziekanatu w celu uzyskania stosownego zaświadczenia.