Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Dyplomatorium

                                                                                           

                                                                                            DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU SZTUK  PIĘKNYCH 

                                                                                      UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

                                                                                                                     uprzejmie zapraszają na

                                                     UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW 

                                                                                                             WYDZIAŁU SZTUK  PIĘKNYCH

                                                                       która  odbędzie  się  dnia 22 lutego 2019 roku o godzinie 11°° w Sali Tymona

                                                                                 na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 30/32.

                                                                                   PROGRAM

                                                                                                            Gaudeamus

                                                                            Wystąpienie Dziekana prof. dr hab. Elżbiety Basiul

                                                                                                          Wręczenie dyplomów ukończenia studiów

                                                                                                                Wystąpienie najlepszego absolwenta

                                                                                                       Zapoznanie z programem „Absolwent UMK”

                                                                                                                          Gaude Mater Polonia

 

                                                                                                         Dziekan i Rada Wydziału Sztuk Pięknych

                                                                                                                          uprzejmie zapraszają na

                                                                      Wernisaż wystawy prac dyplomowych oraz wręczenie głównych nagród i wyróżnień

                                                                                                                  absolwentom Wydziału Sztuk Pięknych

                                                                                                                                   Dyplom 2018

                                                                       kierunku: grafika, malarstwo, rzeźba, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

                                                                              konserwacja i restauracja dzieł sztuki, ochrona dóbr kultury, krytyka artystyczna

                                                                                                                                  który dobędzie się w

                                                                                                                              Fundacji Tumult w Toruniu

                                                                                                         Rynek Nowomiejski 28, o godz. 1400 22 lutego 2019 r.

 

W związku z organizacją uroczystości, proszę o potwierdzenie obecności na dyplomatorium do 10 lutego na adres  beata.suty@umk.pl .

Przed uroczystością należy obowiązkowo podejść do dziekanatu WSzP od godz.800 do 1000 celem  odbioru dokumentów ukończenia studiów po wcześniejszym rozliczeniu się z Uczelnią, tj. złożenie obiegówki, oddaniu legitymacji studenckiej.