Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Dyplom 2018

“Dyplom 2018” najlepsze dyplomy artystyczne Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Tegoroczna wystawa najlepszych dyplomów artystycznych Wydziału Sztuk Pięknych została zorganizowana we współpracy z toruńską Fundacją Tumult.  W przestrzeniach galerii zobaczymy wyróżnione dyplomy z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, grafiki, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, malarstwa oraz rzeźby. Wręczone zostaną  główne nagrody i wyróżnienia.  Medal im. Tymona Niesiołowskiego otrzymała decyzją Kapituły Laura Szkatulska z kierunku Rzeźba za dyplom “Martwa natura”. Kolejne nagrody otrzymali: medal Janusza Boguckiego – Paulina Broma  z kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, nagrodę im doc. Leonarda Torwirta – Marlena Borycka, Maria Drzewiecka, Karolina Jasińska,  Julia Soroko, Paula Śwituszak z kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, nagrodę im. doc. Jerzego Frycza – Catherine Luscinski z kierunku Ochrona Dóbr Kultury, nagrodę im. prof. Jerzego Remera Ewa Kaczmarska-Nagórska z kierunku Ochrona Dóbr Kultury. Wystawę uzupełniają dwa katalogi prezentujące dokonania dyplomantów z Instytutu Artystycznego oraz Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.

Kuratorem wystawy jest dr hab. Grzegorz Maślewski. Identyfikację wizualną wystawy oraz projekt katalogu Instytutu Artystycznego  przygotował dr hab. Nikodem Pręgowski, projekt katalogu Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa przygotował Dariusz Bógdał.

 

Ze wstępu do katalogu I.A. autorstwa dr Małgorzaty Jankowskiej: „Wystawa dyplomów to ostatni element łączący studenta z uczelnią, a zarazem próba generalna wejścia w świat sztuki. Absolwent to ten, który doszedł do końca wybranego programu edukacji i równocześnie ten, który się uwalnia. Moment odchodzenia i uwalniania wstrzymany zostaje na czas wystawy dyplomowej, na której dzieło wystawione na publiczny pokaz podlega już innemu porządkowi. Powinna to być realizacja na tyle dojrzała i samodzielna, by nie pozostawić wątpliwości, że jej autorka, autor rzeczywiście doprowadzili do końca pewien etap kształcenia i są gotowi do wejścia w zupełnie nową sytuację. Nie mam wątpliwości, że młodzi artyści, zgodnie z sentencją Lawrence‘a Weinera „o wiele rzeczy za dużo by zmieścić w tak małym pudełku” , rozpoczęli już proces uwalniania nagromadzonych podczas studiów wiedzy, doświadczeń i emocji, a dzieła dyplomowe są tego najlepszym dowodem”

Ze wstępu do katalogu IZK autorstwa prof. Elżbiety Basiul: „Wystawa i katalog ukazują bardzo szeroki repertuar badań i działań konserwatorskich podejmowanych wobec różnorodnych dzieł sztuki: obrazów, rzeźb, płaskorzeźb i detali architektonicznych, wyrobów rzemiosła artystycznego, a także badań technologicznych i konserwatorskich prowadzonych w ramach obu części magisterium. Przedstawione w pracach zabytki wraz z dokumentacją obrazują różne fazy procesu konserwatorskiego, z uwzględnieniem materiału badawczego powstałego w trakcie analiz fizykochemicznych i działań konserwatorskich (pełny materiał zawarty został w prezentacjach multimedialnych). Wystawa dyplomów konserwatorskich daje widzowi okazję do zapoznania się ze specyfiką warsztatu konserwatorskiego, który współcześnie ma charakter interdyscyplinarny i wymaga stałego doskonalenia, z wykorzystaniem najnowszych technologii analitycznych i konserwatorsko-restauratorskich.”

Wernisaż odbędzie się 22 lutego o godz. 14 w Galerii Fundacji Tumult, Rynek Nowomiejski 28.

Wystawa trwa 22 luty – 14 marzec 2019 r.

Katalog Dyplomu 2018 IA: https://art.umk.pl/panel/wp-content/uploads/D_18_katalog_WEB.pdf

Katalog Dyplom 2018 IZiK: https://art.umk.pl/panel/wp-content/uploads/katalog-2018-izk.pdf