Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Świętowano urodziny Profesorów

obrazek:

Za profesorami Marianem Arszyńskim i Janem Tajchmanem kolejny jubileusz

Dnia 24 maja b.r. w gmachu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie z okazji 90 urodzin Profesorów Mariana Arszyńskiego i Jana Tajchmana.

Po przywitaniu Solenizantów i Gości zebranych w Sali Mieszczańskiej przez Gospodarza uroczystości – Dyrektora Muzeum Marka Rubnikowicza, głos zabrał prof. Janusz Krawczyk, Kierownik Zakładu Konserwatorstwa. Zwrócił uwagę na wyjątkową atmosferę wydarzenia, które – mimo licznie zgromadzonych uczestników – zachowało charakter prywatnego spotkania, serdecznej uroczystości w gronie przyjaciół i wychowanków. Prof. J. Krawczyk przekazał Jubilatom publikację  zmarłego niedawno Profesora Józefa Poklewskiego poświęconą historii konserwacji zabytków w okręgu Wileńsko-Nowogrodzkimw okresie 20-lecia międzywojennego. Oficjalne życzenia Profesorom złożyły również Pani Małgorzata Wojdyłło, zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która wręczyła Jubilatom wykonane specjalnie na tę okazję statuetki, Profesor Jadwiga Łukaszewicz, Prezes PKN ICOMOS oraz Profesor Elżbieta Basiul, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych. Wszyscy przemawiający, zgodnie podkreślali zasługi Solenizantów dla działalności na rzecz ochrony zabytków, wysoką wartość ich dorobku naukowego oraz doniosłą rolę odgrywaną na polu działalności dydaktycznej.

Uroczystości w Ratuszu ubarwiła prezentacja Henryka Ratajczaka, wieloletniego pracownika Zakładu Konserwatorstwa, który – pokazując zarówno zdjęcia Profesorów, jak i ich zgrabne fotomontaże – z humorem przedstawił życiorysów obu Jubilatów.

Następnie, po wspólnym odśpiewaniu tradycyjnego „Sto lat!”, które gładko przekształciło się w gremialne „Dwieście lat!”, oraz wychyleniu lampki wina lub kieliszka szampana za zdrowie Profesorów, wszyscy zebrani mieli okazję podejść, porozmawiać i osobiście podziękować Jubilatom za wspólną pracę, przekazaną wiedzę, i troskę o zachowanie wspólnego dziedzictwa.

Wydarzenie upamiętniono wspólnym zdjęciem.

Pracownicy Zakładu Konserwatorstwa pragną podziękować wszystkim, którzy (zarówno ciałem, jak i myślami) w tym wyjątkowym dniu obecni byli w Ratuszu Staromiejskim i raz jeszcze zakrzyknąć: „Dwieście lat, Panowie Profesorowie”!

pozostałe wiadomości