Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wykład dr. Krisztiny Rábai

obrazek:

Instytut Zabytkoznawtstwa i Konserwatorstwa UMK serdecznie zaprasza na wykład Dr Krisztiny Rábai (Instytut Studiów Zaawansowanych PIAST, Warszawa), pt. "Where did it come from? Uses and formats of Jagiellonian ledgers at the turn of the 15-16th centuries", który odbędzie się 13 VI 2019 w Sali Tymona o godz. 10.00.

Dr Rábai wygłosi wykład na temat procesu tworzenia, handlu materiałami i wykorzystania królewskich ksiąg rachunkowych, który uzupełni informacjami o zewnętrznych cechach zachowanych manuskryptów (głównie opraw, częściowo również znaków wodnych).

Dr Krisztina Rábai jest historykiem, filologiem klasycznym i specjalistą w zakresie KSIĄŻKI DAWNEJ. W 2013 roku uzyskała doktorat z historii na Uniwersytecie w Segedynie na Węgrzech. Obecnie prowadzi badania w Warszawie, dzięki stypendium Instytutu Studiów Zaawansowanych PIAST. Dr Rábai zajmuje się edycjami źródłowymi, głównie ksiąg rachunkowych Jagiellonów z XV i XVI stulecia, specjalizuje się też w naukach pomocniczych historii. Jej zainteresowania badawcze dotyczą również historii papieru i historii medycyny. Jest laureatką nagród i stypendiów, prowadziła badania w Austrii, Czechach, Polsce, Wielkiej Brytanii, Włoszech i na Litwie.

pozostałe wiadomości