Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Prestiżowe stypendium dla studentki WSzP

obrazek: fot.Fundacja Dziedzictwa Kulturowego]
fot. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Zuzanna Jarmulska, studentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK została tegoroczną laureatką Stypendium Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Laureatka studiuje na piątym roku kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (specjalizacja konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego). Stypendium zostało przyznane jej na realizację pracy dyplomowej, której przedmiotem jest XVII-wieczny krucyfiks, wykonany z alabastru, pochodzący z niezwykle cennego ołtarza epitafijnego w kościele w Ryńsku. Praca nad obiektem wymaga od studentki dużego zaangażowania, ponieważ do zakończenia zadania potrzebna jest wiedza nie tylko z zakresu techniki konserwacji zabytków, ale także znajomość historycznego kontekstu powstania dzieła sztuki oraz analiza stylistyczna.

Zuzanna Jarmulska wykonuje projekt pod okiem dr. hab. Piotra Niemcewicza, dr Aleksandry Gralińskiej-Grubeckiej i mgr Katarzyny Polak z Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Zakończenie prac planowane jest na rok 2020.

Uroczystość wręczenia stypendium miała miejsce w czasie V Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która 9 maja odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości