Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Mobilni z NAWĄ

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Projekty trojga naukowców z UMK: dr. hab. Przemysława Żywiczyńskiego, prof. UMK, dr. Sławomira Wacewicza i dr hab. Anny Branach-Kallas, prof. UMK z Katedry Filologii Angielskiej zostaną dofinansowane w ramach Programu im. Bekkera, realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych zespołach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowej współpracy. W pierwszym naborze wniosków do Programu im. Bekkera stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą otrzyma 156 naukowców. Pełna lista beneficjentów

 

 

Laureaci z UMK:

Autor projektu

Wydział

Tytuł projektu

Ośrodek goszczący

Kwota dofinansowania

dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK

Wydział Filologiczny UMK

Mimetic scenarios of language emergence: formulation of a research project and development of research competences

Lund University, Szwecja

83644,00 zł

dr Sławomir Wacewicz

Wydział Filologiczny UMK

Why speak politely? The evolutionary stability of

expressions of gratitude

Eberhard Karls University of

Tübingen, Niemcy

93000,00 zł

dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK

Wydział Filologiczny UMK

Missing Persons: Trauma, Precarity and First World War

Veterans in Australian and Canadian Fiction

University of Toronto, Kanada

69000,00 zł

pozostałe wiadomości