Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Nowa NAWA 15 stycznia 15 marca

obrazek:

Wiadomości dotyczące rekrutacji w Programie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do korzystania z oferty wymiany osobowej naukowców w ramach współpracy bilateralnej w roku akademickim 2019/2020 oraz szkól letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2019 roku.

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej m.in. z następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie elektronicznie w systemie teleinformatycznym NAWA po uprzedniej rejestracji. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane. Wnioski składane są w terminach uzależnionych od kraju wyjazdu, przy czym w większości nabór trwa do 15 stycznia 2019 r. (Japonia do 30 marca 2019 r.).

Po otrzymaniu z NAWY decyzji o przyznaniu stypendium osoby ubiegające się o wyjazd są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem - drogą służbową - do władz uczelni o zgodę na zrealizowanie pobytu za granicą w terminie ustalonym ze stroną przyjmującą.

Regulamin Programu https://www.nawa.gov.pl/images/Bilateralne-Naukowcy/09.11/Bilateralna-Regulamin---wyjazdy_end.pdf

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Wysocka z Działu Współpracy Międzynarodowej UMK, tel. 56 611 42 29, 56 611 42 85, e-mail: kossak@umk.pl.pozostałe wiadomości