Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

TEXTUS ET PICTURA III

obrazek:

Trzecia ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Textus et pictura. Zapraszamy!

 TEXTUS ET PICTURA III

Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych

W dniach 12–13 XII 2019 odbędzie się trzecia z cyklu Textus et pictura ogólnopolska konferencja naukowa, współorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką i Wydział Sztuk Pięknych UMK.

Konferencja ma na celu kontynuację interdyscyplinarnego panelu badawczego, poświęconego  spuściźnie rękopiśmiennej do pocz. XVI w., integrującego wyniki studiów historyków, filologów, bibliologów, kodykologów, paleografów, muzykologów, historyków sztuki, tegumentologów itd. Osią obrad jest kodeks, rozumiany jako istotna część dziedzictwa kulturowego i analizowany od strony treści, paleografii, struktury materialnej, dekoracji, oprawy.

Istotnym aspektem tegorocznych obrad jest przedstawienie nie tylko wyników badań nad konkretnymi obiektami zabytkowymi, ale też dyskusja nad metodologicznymi, interdyscyplinarnymi uwarunkowaniami katalogowania, opisu i interpretacji oraz problematyki cyfryzacji spuścizny rękopiśmiennej.

W ramach konferencji odbędą się dwie sesje, przygotowane przez pracujące nad rękopisami zespoły projektowe: Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” (projekt PO PC) oraz Instytutu Historii Nauki PAN – „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych” / „Manuscripta.pl” (projekt NPRH).

Obrady odbędą się w audytorium Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Gagarina 13. Program konferencji, z powodu problemów technicznych administratora strony niebawem.

 

pozostałe wiadomości