Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Komisja ds. Studiów doktoranckich sztuki piękne

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Przewodniczący: prof dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik

Członkowie:
prof. dr hab. Marek Basiul
prof. dr hab. Piotr Klugowski
prof. dr hab. Marek Szary
dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK
mgr Piotr Czyż – przedstawiciel doktorantów