Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Stypendia i pomoc materialna dla doktorantów

STYPENDIA REKTORA DLA DOKTORANTÓW:

Regulaminy przyznawania stypendiów:

nauki o sztuce: Regulamin stypendia rektora-nauki o sztuce 

konserwacja i restauracja dzieł sztuki: Regulamin stypendium rektora- konserwacja 

sztuki piękne: regulamin stypendium rektora- sztuki piękne 

Wskazówki wypełniania wniosków dla doktorantów Stypendium Rektora

Załączniki do Regulaminu (takie same dla wszystkich regulaminów):

zał. 1. załącznik 1 do Regulaminu szczegółowych zasad 

zał. 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu szczegółowych zasad 

zał. 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu szczegółowych zasad 

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE I “PROJAKOŚCIOWE”

Zarządzenie Rektora – stypendium doktoranckie

Zarządzenie Rektora – stypendium projakościowe

Wymagana dokumentacja:

Studia doktoranckie w zakresie nauk o sztuce

wniosek: wniosek st. doktoranckie

załącznik do wniosku: załącznik st. doktoranckie nauki o sztuce 

kryteria: kryteria doktoranckie nauki o sztuce 

wniosek: wniosek st. projakościowe

załącznik do wniosku: załącznik st. projakościowe

kryteria: kryteria projakościowe nauki o sztuce 

Studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych

wniosek: wniosek st. doktoranckie

załączniki do wniosku:

ZAŁĄCZNIK nr 1 Szczegółowe wytyczne dotyczące zaangażowania w realizację projektu artystyczno-badawczego

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ dokonań doktoranta

kryteria: kryteria doktoranckie sztuki piękne 

wniosek: wniosek st. projakościowe

załącznik do wniosku:

ZAŁĄCZNIK nr 1 FORMULARZ dokonań doktoranta dotyczący stypendium projakościowego

kryteria: kryteria projakościowe sztuki piękne 

Studia doktoranckie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki

wniosek: wniosek st. doktoranckie

załączniki do wniosku: załącznik stypendium doktoranckie KIR 

kryteria: kryteria doktoranckie KIR 

wniosek: wniosek st. projakościowe

załącznik do wniosku: załącznik stypendium projakościowe KIR 

kryteria: kryteria projakościowe KIR