Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Studia doktoranckie w zakresie nauk o sztuce

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK
ul. Sienkiewicza 30/32, pok. nr 318
e-mail: mracz@umk.pl
Dyżury: środa, godz. 10.00 – 11.00

Dziekanat
mgr Beata Suty
ul. Sienkiewicza 30/32, pokój nr 111
e-mail: beata.suty@umk.pl
tel. (+48) 56-611-38-54,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 9.00 – 13.00 (w piątek nieczynne)

Charakterystyka studiów

Plan studiów od roku akademickiego 2017/18

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Dokumenty do pobrania

Aktualności, komunikaty

Stypendia i pomoc materialna

Samorząd Doktorantów UMK