Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie w zakresie nauk o sztuce

Studia doktoranckie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki

Studia doktoranckie w zakresie sztuk pięknych