ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Lista przedmiotów dla kierunków – forma prowadzenia zajęć

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 178 z dnia 8 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia na UMK, w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. Poniżej znajdują się listy przedmiotów ze szczegółową informacją o formie prowadzenia zajęć.

LINK