Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Ramowy Program studiów KiR 2018/19

Rok I i II

Rok III i IV

Rok V i VI