Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Plany ramowe studiów stacjonarnych

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

Ochrona Dóbr Kultury                              Plan  st. I (plan obowiązujący)  st. I  st. II (plany wygasające)

Krytyka Artystyczna                                  Plan rok 2018-2019

Konserwacja i restauracja Dzieł Sztuki    Plan rok I i II rok III rok IV – VI

Instytut Artystyczny

Architektura wnętrz                                  Plan  2018-2019

Grafika                                                        Plan 2016-2017 Plan 2017-2018

Malarstwo                                                  Plan  2016-2017 Plan 2017-2018

Rzeźba                                                        Plan  2016-2017 Plan 2017-2018

Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna       Plan 2018-2019