Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Plany ramowe studiów stacjonarnych

Ochrona Dóbr Kultury                              Plan  st. I (plan obowiązujący)  st. I  st. II (plany wygasające)

dla I stopnia: http://www.odk.umk.pl/studia-i-stopnia/ramowy-program-studiow/
dla II stopnia: http://www.odk.umk.pl/studia-ii-stopnia/ramowy-program-studiow/

Krytyka Artystyczna                                  Plan I stopień.

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki Plan Rok I i II rok III i IV rok V rok VI

Architektura wnętrz                                  Plan 2016-2017 Plan I stopień. 

Grafika                                                        Plan 2016-2017  Plan 2017-2018

Malarstwo                                                  Plan  2016-2017 Plan 2017-2018  Plan 2019-2020

Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna   Plan 2017-2018 Plan I stopień.

Historia sztuki                                          Plan st. I  2019-2020   Plan st. II 2019-2020