Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Plany ramowe studiów stacjonarnych

Ochrona Dóbr Kultury                             I stopień (obowiązujący od 2019/2020): ODK-s1

I stopień (wygasający, obowiązujący dla III roku): ODK-s1-III rok

II stopień (obowiązujący od 2019/2020): ODK-s2

Krytyka Artystyczna                                  I stopień (obowiązujący od 2019/2020): I stopień KA  

Krytyka artystyczna: I stopień – III rok

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki Plan Rok I i II rok III i IV rok V rok VI

Architektura wnętrz                                  Plan 2016-2017 Plan I stopień. 

Grafika                                                        Plan 2016-2017  Plan 2017-2018

Malarstwo                                                  Plan  2016-2017 Plan 2017-2018  Plan 2019-2020

Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna   Plan 2017-2018 Plan I stopień.

Historia sztuki                                          Plan st. I  2019-2020   Plan st. II 2019-2020