Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Plan: Malarstwo

Studia jednolite magisterskie:

Przed podziałem na specjalności:                              I ROK

Specjalność: Malarstwo sztalugowe                          II ROK       III ROK       IV ROK       V ROK

Specjalność: Malarstwo w architekturze                   II ROK       III ROK       IV ROK       V ROK