Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Plan: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia II stopnia

specjalność Multimedia i intermedia:  II ROK

specjalność Media rysunkowe:             II ROK