Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Plan: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Studia jednolite magisterskie

przed podziałem na specjalności:                                                                              I ROK

specjalność konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej:      II ROK       III ROK       IV ROK       V ROK      VI ROK

specjalność konserwacja i restauracja elementów i detali architektonicznych:    II ROK       III ROK       IV ROK       V ROK      VI ROK

specjalność konserwacja i restauracja papieru i skóry:                                            II ROK       III ROK       IV ROK       V ROK      VI ROK