Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Studia stacjonarne

Informacje na temat poszczególnych kierunków i specjalności:

Ramowe plany studiów

Plany zajęć – Semestr letni roku 2019/2020

Rozkład sal

Studia I i II stopnia na kierunkach:

Krytyka Artystyczna Rok I – III

Ochrona Dóbr Kultury st. I Rok I-III i st. 2 Rok I-II

Historia Sztuki i Kultury st. I rok I-III i st. 2 Rok I-II

Architektura Wnętrz Rok I Rok II Rok III Rok IV

Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna Rok I Multimedia i fotografia Rok II Rok III Rok IV Rok V  Rysunek mediów Rok II Rok III Rok IV Rok V

 

Studia jednolite magisterskie na kierunkach:

Grafika Rok I Grafika warsztatowa Rok II Rok III Rok IV Rok V

Projektowanie graficzne Rok II Rok III Rok IV Rok V

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki Plan zajęć I-VI

Malarstwo Rok I

Malarstwo sztalugowe Rok II Rok III Rok IV Rok V

Malarstwo w architekturze Rok II Rok III Rok IV Rok V