Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Studia stacjonarne

Ramowe plany studiów

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 – Informacje

Plany zajęć – Semestr zimowy 2020/2021:

Krytyka Artystyczna I stopnia Plan zajęć 2020/2021

Ochrona Dóbr Kultury:

I stopnia Plan zajęć 2020/2021

II stopnia Plan zajęć 2020/2021

Historia Sztuki (I i II stopnia) Semestr zimowy 2020/2021 terminy i formy realizacji zajęć

Architektura Wnętrz Plan zajęć 2020/2021

Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna: Plan zajęć 2020/2021 I rok 

Multimedia i Fotografia Plan zajęć 2020/2021 II-V rok

Rysunek mediów   Plan zajęć 2020/2021 II-V

Grafika:

Grafika warsztatowa Plan zajęć 2020/2021

Projektowanie graficzne Plan zajęć 2020/2021

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki Plan zajęć 2020/2021

Malarstwo: Plan zajęć 2020/2021

 

Materiały promocyjne wydziału