Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Studia stacjonarne

Informacje na temat poszczególnych kierunków i specjalności:

Ramowe plany studiów

Plany zajęć – Semestr letni 2018/2019

Studia I i II stopnia na kierunkach:

Krytyka artystyczna Rok I – III

Ochrona Dóbr Kultury st. I Rok I-III i st. 2 Rok I-II

Studia jednolite magisterskie na kierunkach: Rok I-II Rok III Rok IV -VI

Architektura Wnętrz Rok I Rok II Rok III Rok IV

Grafika Rok I Grafika warsztatowa Rok II Rok III Rok IV Rok V  Projektowanie graficzne Rok II Rok III Rok IV Rok V

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki Plan zajęć I-VI

Malarstwo Rok I Malarstwo sztalugowe Rok II Rok III Rok IV Rok V Malarstwo w architekturze Rok II Rok III Rok IV Rok V

Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna Rok I Multimedia i fotografia Rok II Rok III Rok IV Rok V Rysunek mediów Rok II Rok III Rok IV Rok V

Rzeźba Rok I Obiekty rzeźbiarskie Rok II Rok III Rok IV Rok V Rzeźba dla potrzeb KiR Rok II Rok III  Rok IV Rok V

Studia niestacjonarne na kierunku:

Ochrona Dóbr Kultury