Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Koło Artystyczne “Kobaltowy kaktus”

Zarząd koła:

Sylwia Walkowska – przewodnicząca

Maja Moskal – zastępca przewodniczącej

Wojciech Bendyk – skarbnik

Opiekun koła: dr Justyna Grzebieniowska-Wolska

Kontakt: kobaltowykaktus@gmail.com

https://www.facebook.com/KobaltowyKaktus
https://www.instagram.com/kobaltowykaktus/