Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Studia Doktoranckie

W bieżącym roku akademickim na Wydziale Sztuk Pięknych prowadzone są następujące studia doktoranckie:

Studia doktoranckie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki

Studia doktoranckie w zakresie nauk o sztuce

Studia doktoranckie w zakresie sztuk pięknych

Zarządzenie Nr 90 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia studiów doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych w studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych i studia doktoranckie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

Uchwała Nr 124 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 36 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Załącznik do Uchwały nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. – Regulamin studiów doktoranckich

Zobacz więcej

http://www.umk.pl/kandydaci

http://www.irk.umk.pl