Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Szkoła doktorska Academia Artium Humaniorum

Od 2 lipca 2019r. rozpoczynamy rekrutację kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK.

Zgodnie z § 6 i § 7 uchwały Senatu UMK z 28 maja 2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej Academia Artium Humaniorum postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Jego podstawę stanowi dokumentacja opisana w § 6 wzmiankowanej uchwały i rozmowa kwalifikacyjna. Ocenie podlegają predyspozycje do pracy naukowej, artystycznej, konserwatorskiej i poziom wiedzy kandydata(ki) oraz projekt badawczy, artystyczny, konserwatorsko-badawczy proponowany do realizacji w Szkole.

Harmonogram rekrutacji

Szczegółowe warunki rekrutacji

Warunki i tryb rekrutacji

Efekty kształcenia

Ramowe programy kształcenia

Więcej informacji na stronie: https://www.umk.pl/doktoranci/szkoly-doktorskie/aah/