Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Szkoła doktorska Academia Artium Humaniorum

Zgodnie z § 6 i § 7 uchwały Senatu UMK z 28 maja 2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej Academia Artium Humaniorum postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Jego podstawę stanowi dokumentacja opisana w § 6 wzmiankowanej uchwały i rozmowa kwalifikacyjna. Ocenie podlegają predyspozycje do pracy naukowej, artystycznej, konserwatorskiej i poziom wiedzy kandydata(ki) oraz projekt badawczy, artystyczny, konserwatorsko-badawczy proponowany do realizacji w Szkole.

Rekrutacja: https://irk.umk.pl/pl/

Harmonogram-rekrutacji-oraz-limit-miejsc

Warunki-i-tryb-rekrutacji

Szczegółowe-warunki-rekrutacji_2020

rekrutacja-cudzoziemcy

Więcej informacji na stronie: https://www.phd.umk.pl/aah/

Kontakt:

Sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
mgr Daria Koralewska-Murawska
e-mail: damur@umk.pl
tel.: +48 56 611 23 99