Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Szkoła doktorska Academia Artium Humaniorum

Kontakt:
Sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
mgr Daria Koralewska-Murawska
e-mail: damur@umk.pl
tel.: +48 56 611 23 99

 

Rekrutacja: https://irk.umk.pl/pl/

 

Więcej informacji na stronie: https://www.phd.umk.pl/aah/