Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Dokumenty do pobrania

STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE NAUK O SZTUCE

Dokumenty do pobrania:

Indywidualny plan studiów
Arkusz oceny doktoranta