Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Additonal informations

Każdy doktorant ISD “Academia Copernicana” ma do dyspozycji środki finansowe przewidziane w budżecie projektu:
– 22 663,60 zł na obowiązkowy 3-miesięczny staż zagraniczny,
– 2 356 zł na udział w konferencjach (przewidziany jest udział w dwóch konferencjach w ciągu całych studiów, czyli po 1 178 zł na jedną konferencję),
– 18 000 rocznie na materiały zużywalne i drobny sprzęt (czyli łącznie w ciągu całych studiów 72 000 zł).

Oto zasady korzystania ze środków oraz wzór podania o wyjazd na konferencję/staż wraz ze wzorem zamówienia. Wszystkie wnioski powinny być podpisane przez doktoranta i zaakceptowane przez opiekuna naukowego.

Powyższe dokumenty są także dostępne na stronie:

https://www.ac.umk.pl/en/academia-copernicana/documents/

Do 20 grudnia doktoranci powinni dostarczyć do biura projektu indywidualny plan studiów na bieżący rok akademicki a do końca lutego – indywidualny plan badawczy na cały okres studiów. Oba dokumenty powinny być zatwierdzone przez opiekuna naukowego. Ich wzory są dostępne na stronie:

https://www.ac.umk.pl/en/study/documents/

Została uruchomiona rekrutacja na studia w ramach ISD Academia Copernicana na ten rok akademicki. Rejestracja w IRK trwa do końca grudnia.

Kandydaci wraz z przyszłymi promotorami powinni ustalić temat projektu badawczego (nie musi być z listy projektów, które były wcześniej zgłaszane). Deklaracje o temacie projektów kandydaci będą składali wraz z innymi dokumentami, które się składa w trakcie rekrutacji. Szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie:

https://www.ac.umk.pl/?id=2568

 

Jeżeli środki na odczynniki i drobny sprzęt są przewidziane na konkretny rok kalendarzowy, to mogą być spożytkowane w innym okresie a nie tylko do końca 2018 r.)

Jeżeli ktoś całych 18 tys. nie wykorzysta na materiały zużywalne i drobny sprzęt, to może je wykorzystać na wyjazdy.

Mogą odbyć więcej niż dwa wyjazdy na konferencje, jeżeli doktorant nie wykorzysta wszystkich dostępnych środków.