Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

Zakłady

Obecną strukturę Instytutu tworzą Zakłady oraz Pracownie: Zakład Technologii i Technik Malarskich, Zakład Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Zakład Konserwacji i Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych, Zakład Konserwacji i Restauracji Papieru i Skóry, Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej, Zakład Kształcenia Artystycznego, Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, Zakład Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa oraz Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej. Pracownie to Pracownia Historii Architektury, Pracownia Fotograficzna, Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu oraz Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.

 

Adresy Zakładów:

  1. Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej
  2. Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej
  3. Zakład Konserwatorstwa
  4. Zakład Muzealnictwa

 

  1. Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej
  2. Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
  3. Zakład Technologii i Technik Malarskich
  4. Zakład Kształcenia Artystycznego
  5. Zakład Konserwacji Elementów i Detali  Architektonicznych
  6. Zakład Konserwacji Papieru i Skóry