Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Katedry

Obecną strukturę Dyscypliny tworzą Katedry:

Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji

 1. prof. dr hab. Jan Sienkiewicz- kierownik
 2. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska, prof. UMK
 3. dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak
 4. dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
 5. dr Emilia Ziółkowska-Ganc

 Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej

 1. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Jerzy Malinowski
 3. dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK
 4.  dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK
 5. dr Małgorzata Geron
 6. dr Filip Pręgowski

Katedra Historii Sztuki i Kultury

 1. dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Heinrich Boesten-Stengel, prof. UMK
 3. dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK
 4. dr hab. Anna Błażejewska, prof. UMK
 5. dr Sebastian Dudzik
 6. dr Katarzyna Krupska
 7. dr Przemysław Waszak

Katedra Konserwatorstwa

 1. dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK – kierownik
 2. Maciej Prarat
 3. dr Ulrich Schaaf
 4. dr Karolina Zimna-Kawecka
 5. mgr Beata Piaskowska
 6.  mgr Daria Jagiełło
 7. mgr Adam Moch

(prac.techniczni) Wiesław Kania, dr Janusz Gierlasiński

Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa

 1. dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Tomasz De Rosset, prof. UMK
 3. dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK
 4. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK
 5. dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK
 6. dr Alicja Saar-Kozłowska
 7. dr Franciszek Skibiński
 8. mgr Małgorzata Baka
 9. mgr  Tomasz Kowalski
 10. mgr Weronika Kofel (asystent naukowy-projekt)

(prac. tech. – projekt) mgr Izabela Brzostowska

Ciągle zapraszamy na strony Zakładów:

 1. Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej
 2. Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej
 3. Zakład Konserwatorstwa
 4. Zakład Muzealnictwa